فیلم: ظرفیت های عجیب اقتصادی پرورش آبزیان در جنوب ایران...

فیلم: ظرفیت های عجیب اقتصادی پرورش آبزیان در جنوب ایران.... برکت طلای جاسک... . 180 هزار هکتار زمین مستعد برای پرورش آبزیان در سواحل جنوبی ایران شناسایی شده که یک سوم آن در هرمزگان واقع است. این یعنی ظرفیت تولید و صادرات هزاران تن محصولات دریایی از ایران به خارج از کشور و ورود ...

فیلم: عجیب ترین ماهی شیشه ای دنیا

فیلم: عجیب ترین ماهی شیشه ای دنیا.... . بدن این ماهی شیشه ای زیبا و عجیب کاملا شفاف و قابل مشاهده است به گونه ایکه اشیاء آنطرف بدنش را می توان براحتی دید. . فیلم: عجیب ترین ماهی شیشه ای دنیا.... . بدن این ماهی شیشه ای زیبا و عجیب کاملا شفاف و قابل مشاهده است ...

فیلم: حرکت عجیب یک ماهی که از درخت میوه می چیند...

فیلم: حرکت عجیب یک ماهی که از درخت میوه می چیند.... . فیلم: حرکت عجیب یک ماهی که از درخت میوه می چیند.... . فیلم: حرکت عجیب یک ماهی که از درخت میوه می چیند.... . فیلم: حرکت عجیب یک ماهی که از درخت میوه می چیند.... . فیلم: حرکت عجیب یک ماهی که از درخت میوه می ...

فیلم: پرورش ماهی در کویر ایران

فیلم: پرورش ماهی در کویر ایران.... . حدود یک سوم خراسان جنوبی بیابان است اما پرورش انواع ماهی در چهار گوشه آن رونق دارد....... . حدود یک سوم خراسان جنوبی بیابان است اما پرورش انواع ماهی در چهار گوشه آن رونق دارد...... . حدود یک سوم خراسان جنوبی بیابان است اما پرورش انواع ماهی در چهار ...